Prin această pagină, de unde se pot descărca gratuit cărți editate de Fundație, articole sau puncte de vedere ce ne-au fost încredințate spre a le răspândi, vrem să punem la dispoziția iubitorilor de știință, de tehnologie, de cultură, idei și perspective asupra cărora gândul merită să zăbovească.

Matematica, științele naturii, tehnologiile moderne constituie astăzi partea majoră a culturii noastre, chiar dacă "umaniștii" nu sunt de acord cu această părere (pe care o respectăm).

Credem, însă că, fără a neglija filologia, istoria, muzica, pictura, dansul și toate celelalte, a pune accentul pe fizică, chimie, biologie, înseamnă a ne alătura "celei mai mari aventuri pe care mintea omenească a început-o vreodată" (R. Feynman).
 


Articole 
MULTA PAUCIS - Înțelesuri multe în cuvinte puține
Articole și contribuții științifice ale tinerilor

Materialele de pe sit pot fi descărcate, copiate, integrate în alte lucrări, în mod gratuit.
Este frumos să se precizeze că provin din munca Fundației Floarea Darurilor. Ar fi împotriva dorinței noastre de a se comercializa cele preluate de pe acest sit, pentru orice motiv.

În dar ați primit, în dar să dați către alții!


2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 -
7 - 
8 - 
9 - 
10 - 


Biblioteca Fundației

Paradisul Fourier - Liviu Jalbă, Octavian Stănășilă
Sfera Incertitudinii - 
Liviu Jalbă, Octavian Stănășilă
Vectori, Tensori, Câmpuri - Liviu Jalbă, Octavian Stănășilă
Intensificarea schimbului de căldură - Liviu Jalbă, Octavian Stănășilă
Zăcăminte Intelectuale - 
Liviu Jalbă, Octavian Stănășilă
Fizică pentru Nepoți
      Volumul II
Analiză Matematică - prof. emerit. Octavian Stănășilă

Cărți și resurse științifice

 
 
Despre seminarul „Întâlniri cu Stănășilă”

Seminarii, evenimente științifice și agape culturale
Aceste întâlniri sunt accesibile oricărei persoane cu educație.
Scopul principal este construirea unei punți de comunicare directă, inter-personală, între generații cu scopul transferului profun și eficient de cunoaștere de la experiență și înțelepciune către entuziasm și putere de muncă.

Evenimente organizate în 2017
4. Bani și parazitism. O expunere a sistemului bancar - monetar actual 
                              - dr. mat. biolog Eleodor Bistriceanu

Evenimente organizate în 2016
 
 
Ce facem acum
....
....

Personalități românești

- prof. Emerit Octavian Stănășilă

- dr. chim. Petru Filip


- dr. mat. biolog Eleodor Bistriceanu

- pianist Ștefan Doniga


 
Harta Site-ului
Despre Fundație
Cărți Publicate
Evenimente
Seminar „Întâlniri cu Stănășilă”
Multa Paucis
Contact

Copyright® Microelectronica S.A.