Sisteme de iluminare LED pentru semnalizări (rutiere, feroviare, aeriene)

Serviciile de transport se confruntă cu tot mai multe situaţii şi probleme noi, cum ar fi densitatea din ce în ce mai mare a traficului, viteze mari şi creşterea continuă a costurilor. 
 O mare parte din aceste costuri apar în segmentul de infrastructură. Sistemele de semnalizare trebuie să îndeplinească cerinţe mai complexe, să fie flexibile şi să aibă fiabilitate înaltă.
 Una dintre cele mai mari probleme, atât din punct de vedere al siguranţei, cât şi din punct de vedere al costurilor, ale segmentului de infrastructură exterioară este defectarea lămpilor. 
 Semnalele luminoase având la baza tehnologia LED reprezintă soluţia optimă a acestor probleme pentru că:
– Au o durată de viaţă mult crescută (aprox. 25 ori) comparativ cu lampa cu incandescență sau lampa cu descărcare în arc electric.
– Nu este necesară schimbarea periodică (ca în cazul lămpii cu incandescență sau a lămpii cu descarcare în arc electric).
– Reduc considerabil costurile de întreţinere.
– Asigură operare eficientă.
 Înlocuirea sistemelor luminoase clasice cu semnale luminoase LED este rapidă, ambele sisteme având aceeaşi interfaţă la circuitul de semnal din instalaţiile de centralizare electronică.
 Unul din semnalele luminoase cu LED-uri, proiectat, realizat si testat la Microelectronica este constituit din 37 unităti luminoase LED, dispuse circular. Aceastea au fost realizate cu posibilitatea de a funcţiona fie în grup de 37 de LED-uri, fie în grup de 19 (diametrul aprox. 105mm).
 Structurile LED sunt asamblate într-un circuit electronic special proiectat și realizat pentru a răspunde cerințelor specifice și pentru maximizarea eficienței. Circuitul electronic al semnalului luminos cu LED-uri este compus dintr-un sistem alimentare şi un sistem matrice, combinate într-un singur modul. 
 Lentilele folosite sunt de tipul Diakon (Lucite International) – Polimetil metacrilat (PMMA). Din punct de vedere optic, datorită purităţii mari a PMMA-ului, lentilele se caracterizează printr-un indice de refracţie de 1.49 şi o transmitanţă a luminii de 92%. Lentilele sunt asamblate astfel încât LED-urile să fie poziţionate în focarul lentilelor.
 Carcasa realizată este din aluminiu, datorită proprietăţilor specifice acestuia. O proprietate de mare importanţă  este disiparea căldurii, reducând astfel supraîncălzirea structurilor LED şi a circuitului electronic. 
 Material uşor, cu densitate specifică redusă, duritate mare şi rezistenţă bună la coroziune implică costuri mici de fabricaţie.
 În urma testelor efectuate, LED-urile au prezentat proprietăţi mecanice şi termice foarte bune, având rezistenţă ridicată atât la rotaţii (3000rpm timp de 10 minute), cât şi la variaţii de temperatură (în intervalul -40° C – +120° C) şi umiditate (40-90%), timp de până la 8 ore în urma cărora LED-urile au rămas funcţionale. 
 Proprietăţi optice
 Semnalul luminos cu LED-uri este format din 37 de unitaţi lentila-LED, de culoare roșie cu lungimea de undă cuprinsă între 625 şi 626 nm. Lungimile de undă şi coordonatele cromatice îndeplinesc standardul CIE1931. 
 Toate testele au fost efectuate în lumină naturală.
 Luminanţa
 Valorile medii ale luminanţei la 20m de aprox. 19958 cd/m²
 Valori medii ale luminanţei măsurate în plan vertical pentru 19 unităţi LED-uri, la unghiul de 10° faţă de normala la suprafaţă între 1286 -1145 cd/m².
 Valori medii ale luminanţei măsurate în plan orizontal, la unghiurile 0°, 6°, 12° şi 24° sunt între 1733 – 5039 cd/m².
 Iluminarea 
 Valorile medii ale iluminării între 1845 lux la 1m și 310 lux la 5m.
 Intensitatea luminoasă
 Intensitatea luminoasă (candelă – cd) a fost calculată în funcţie de luminanţă, folosind corecţia de unghi (tangenta unghiului). La 20 m intensitatea luminoasă corectată este de aprox 997 cd.
 Proprietăţi colorimetrice
 Lungimea de undă medie obţinută este 626 nm (din 15 măsurători).
 Diagrama de cromaticitate: au fost măsuraţi parametrii tricromatici x şi y. Aceştia au fost comparaţi cu parametrii tricromatici x şi y asociaţi lungimii de undă de 626 nm (în diagrama CIE).

Vedere faţă şi vedere spate a circuitului electronic LED

Close