PERIMETRU

Camera albă a devenit o tehnologie cheie folosită în ingineria producției, comuncații, tehnologia informației, nanotehnologie, știința materialelor, panouri solare, LED, farmacologie, auto, aviație, alimentație etc. Fără aceasta, tendințele de miniaturizare și îmbunătățire a performanțelor ar fi imposibil de menținut.
 Centrul de competențe în Tehnologia Curățeniei PERIMETRU, cu ale sale departamente de vârf pentru analiza contaminării (computer tomograf, microscop cu scanare electronică), înglobat într-o cameră albă de referință ISO 1, constituie un sprijin puternic pentru cercetare și partenerii industriei din întreaga zonă central și est europeană.

CERN

Analiză morfologie la computerul tomograf

Colaborăm cu CERN – Organizația Europeană pentru Cercetarea Nucleară, cel mai mare centru de cercetare în fizica particulelor elementare. 

 Computerul tomograf industrial, Zeiss Metrotom 1500,  permite reconstrucția 3D a pieselor din plastic și metal cu analiza calitativă și cantitativă a defectelor de structură și abaterilor de dimensiune.
 Printre domeniile de aplicabilitate se numără:
– analiza defectelor de turnare/injecție prin determinarea golurilor din pereți;
– analiza formei și dimensiunii pieselor injectate prin măsurători absolute;
– analiza interconexiunilor electrice în interiorul conectorilor (ex. pentru determinarea scurt-circuitelor).

Tehnologii performante

Computer tomograf

Reconstrucția 3D a componentelor de plastic și meta

 Microscop Electronic SEM

Analiză de morfologie și tipologie a suprafeței

Echipament producție LED

 Producem LED-uri de calitate superioară

Close